Nieuwsberichten
Pesach voor jong en oud!!
06-04-2022 19:55
Dwars door beproevingen heen, mogen we proeven van Gods beloftes en uiteindelijk Het Beloofde Land ingaan. Zo vieren we op donderdag 14 april a.s. het Pesachfeest. Via de verhalen van verschillende mensen, zoals Maria van Magdalena, Petrus, Pilatus, Barabas en Johannes, wordt Pesach uitgelegd en wordt er geproefd.

Tip: het is géén complete maaltijd!!
Of je nu de leeftijd hebt van de kindernevendienst, of van Peper & Zout, vader, moeder, heit of mem, verzorger, oma, opa, beppe of pake of een belangstellend gemeentelid bent, geef je op en wees welkom om de Pesachmaaltijd mee te maken!

Tijd: 18.15 uur wordt u ontvangen in het jeugdhonk.
Het duurt tot ± 20.30 uur.
Voor vragen én opgeven: Karen Ars 06-18440060 of
Protected email address (graag o.v.v. Pesach).
Rozen examenkandidaten
06-04-2022 19:49
Rozen voor examenkandidaten.
12 mei a.s. breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs ( VMBO / HAVO / VWO ) beginnen op 12 mei a.s. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen.

Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma-Bijma, Protected email address of tel.nr. 058 - 257 3513.
Graag opgave vóór 3 mei a.s.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De jeugdraad.
Kerkdienst - Week 13
03-04-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 3 april 2022.

Kerkdienst - Week 12
27-03-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 27 maart 2022.

Kerkdienst - Week 11
20-03-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 20 maart 2022.

... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ...