Kerkdiensten
Datum:
03-09-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Berber Bergsma
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Anneke Osinga en Sita Veninga
Lector:
Piet Smidt
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Israel
2e collecte:
Kerk