Kerkdiensten
Datum:
11-12-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Derde advent
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Sita Veninga en Jan Wierstra
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
KIA Binnenlandsdiaconaat AZC
2e collecte:
Kerk