Nieuws
Verslag Martin Brand 21 oktober “De Hege Stins”
31-10-2012 23:02
Voor een verslag van de dienst lees hier verder
Wisseling van de wacht in het pastoraat
18-10-2012 09:24
Op zondag 7 oktober 2012 nam ds. Janny van Dijken in De Hege Stins afscheid van onze gemeente/kerkgemeenschap. Na het vertrek van ds. Bart Ramaker per 1 februari 2009 was zij benaderd met de vraag of zij niet tijdelijk voor twee dagen in de week de vacature binnen de toen nog Gereformeerde Kerk van Stiens wilde invullen. Hoewel ze al met (vervroegd) emeritaat was nam ze dat aanbod graag aan. Met ingang van mei 2010 werd haar tijdelijke contract met 2,5 jaar verlengd, nu bij de nieuw gevormde Protestantse Gemeente te Stiens. Per 1 november 2012 is zij op de leeftijd van 68 jaar nu echt met emeritaat gegaan.
Op zondag 14 oktober 2012 werd Tine de Vries uit Nijemirdum officieel in de Sint Vituskerk ‘in de bediening gesteld’ zoals dat formeel in de kerkorde wordt aangeduid. Zij is per 1 oktober 2012 voor een periode van vier jaar aangesteld als kerkelijk werker met, naast het gewone werk in de gemeente, als specifiek aandachtsveld het ouderenpastoraat.
Sommige mensen denken dat zij hier ook zal voorgaan in de eredienst, maar dat is dus niet het geval, daar is ze niet toe bevoegd. Wel gaat zij begrafenis-/crematiediensten leiden. Zij heeft een HBO-opleiding theologie gevolgd en heeft dezelfde functie al een aantal jaren in enkele andere gemeenten vervuld. Ze is inmiddels in de pastorie aan de Ophirstrjitte komen wonen.
Van beide feestelijke diensten is een fotoverslag te vinden onder Fotogalerij.
Afscheid van een hoffotograaf
15-10-2012 21:53
Ruim 20 jaar heeft Durk Halbersma in De Hege Stins bij bijzondere diensten foto’s en video-opnames gemaakt.
Veel mensen en oud-predikanten zullen afbeeldingen (gezien) hebben van zijn hand, lees verder
Sweelinck Cantorij: Project Festival Lessons of Carols
12-10-2012 10:23
De Sweelinck Cantorij voert dit jaar op 9 december in Stiens en op 16 december in Ferwert het project “Festival of Lessons and Carols” uit. En wel voor de vijfde keer. Tijdens dit Festival worden Christmas Carols afgewisseld door lezingen uit de Bijbel.
Dit concert staat open voor gastzangers. Hebt u enige koorervaring? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om mee te doen met dit mooie project. Deelname is niet onbeperkt en is in volgorde van opgave, dus wie het eerst komt, het eerst maalt!
Er vind geen selectie plaats. Iedereen is welkom.
Opgave bij woutloes@kpnplanet.nl
Er wordt een bijdrage in de kosten van €10 gevraagd voor drukwerk en copyright.
Repetities zijn op dinsdagavond en beginnen om 19.45 uur en beginnen op 30 oktober. (na de herfstvakantie)
Het is gelukt: Martin Brand komt naar Stiens!
11-10-2012 22:00
Het is de Evangelisatie- en Zendingcommissie Stiens gelukt om Martin Brand 21 oktober naar ‘De Hege Stins’ te krijgen!