Nieuws
Memoriazondag 25-11-2012
26-11-2012 10:04
Onze koster Cees Buisman heeft voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar een tronk bewerkt, zodat de 23 kaarsen voor wie ons voorgingen daarin passen. De tronk zelf is gaan bloeien en en met de kaarsen daarin was dat een schitterend gezicht. Zo laat hij op een mooie manier zien dat het leven bij God het altijd zal blijven winnen van de dood.
Kerkbalans 2013 (13 t/m 27 januari)
12-11-2012 13:24
"Wat is de kerk jou/mij waard"? Landelijk thema/slogan voor de actie kerkbalans 2013.

De kerk is van de mensen, voor God.
Op een mooie zondagmorgen hebben wij eens alle mensen laten opstaan die meewerkten aan die kerkdienst. Ook tot mijn eigen verbazing stonden er ongeveer 50 mensen op. Naast de mensen die je zou verwachten, zoals de dominee, de ouderling, de koster, stonden er allerlei mensen op, jong en oud. Er was iemand die kindernevendienst verzorgde, er zat iemand achter de knoppen, er was iemand die de powerpointpresentatie had gemaakt, iemand voor het bloemstuk. De taxidienst voor de bejaarden, de koffie voor na de dienst, degene die de nieuwsbrief had gemaakt. Er was nog iemand die muziek maakte en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Wat een rijkdom, om samen te mogen werken met zoveel mensen, die hun beste beentje voor zetten voor hun geloof, voor hun kerk.
Zendingsdienst 18 november 2012
06-11-2012 15:32
Op 18 november 2012 organiseert de zendings- en evangelisatiecommissie een zendingsdienst in de St. Vitus.
Centraal in deze dienst zal staan dat kleine beetjes helpen een groot verschil kunnen maken. Wij zullen u in deze dienst informeren over ons zendingsproject in Colombia. Het belooft een interessante dienst te worden.
Aanvangstijdstip is 9.30 in de St. Vitus en ds. Nijendijk uit Midlum zal in deze dienst voorgaan.
Wij nodigen u van harte uit de zendingsdienst mee te maken.
Extra informatie
Voor het project dat wij als commissie ondersteunen in Colombia is er ook een uitgezonden medewerker actief te weten ds. Henk Vijver. Op 15 november 2012 in de Grote Kerk in Leeuwarden vertelt ds. Henk Vijver over zijn ervaringen in Colombia en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Om 19.30 is er inloop met koffie en thee. Tussen 20.00 – 22.00 vertelt ds. Henk Vijver over zijn ervaringen en is er gelegenheid om vragen te stellen/ na te praten. Info: weblog van Henk Vijver op www.kerkinactie.nl/blogvijver . De zendings- en evangelisatiecommissie beveelt deze avond zeer bij u aan en nodigt u van harte uit deze avond mee te maken.
Tot ziens op 15 en of 18 november 2012.
Namens de zendings- en evangelisatiecommissie Email adres commissie eczc@pgstiens.nl
Vorming en Toerusting over Gustav Mahler met concertbezoek
05-11-2012 21:39
Vorming en toerusting over Mahler met concertbezoek
Op woensdag 12 december inleiding met ds. Jaap Overeem op de Blikken 3, aanvang 20.00 uur;
Op zaterdag 15 december Concertbezoek Noord Nederlands Orkest in de Harmonie. Kosten ca 25 euro (incl. ticket, consumptie en vervoer)
Opgave vóór 15 november bij ds. Jaap Overeem, tel 058-2895763/jcovereem@gemeentewerken.net
Voor nadere informatie zie ook de Twaklank.
Hekwerk St. Vituskerk geplaatst
05-11-2012 12:27
Het hekwerk rondom de begraafplaats van de St. Vituskerk is, na lange afwezigheid, teruggezet op zijn oorspronkelijke plaats. Na een goede coating ziet het hek er weer uit als nieuw:
“Poedercoaten is een elektrostatisch proces waarbij staal, verzinkt staal en aluminium wordt gecoat in de elke gewenste kleur. Poedercoaten is slag- en slijtvast, kleurrijk en esthetisch en heeft een lange levensduur”.
De afgelopen tijd is het hekwerk in twee fasen gedemonteerd, gecoat en teruggeplaatst.
In de tussenliggende periode was de begraafplaats ‘afgesloten’ door een rood/wit lint.
Onder bezielende leiding van koster Cees Buisman hebben Rommert, Jan, Tjeerd, Luuk, Hendrik, Jelte en Feike er een gezellige, doch werkzame happening van gemaakt.
Mannen, hartelijk dank!!!
Voor een fotoreportage hiervan zie Fotogalerij