Nieuws
Woensdag 8 februari 2012 Leren van Koptische christenen
23-01-2012 16:00
Door de revoluties in tal van Arabische landen is er hier aandacht gekomen voor de christenen die leven in die landen en voor de kerken die daar al sinds de vroegste tijd van het christendom bestaan en die voor het grootste deel ouder zijn dan de islam. Één van de belangrijkste kerken is de Koptisch-orthodoxe Kerk in Egypte.
De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Stiens houdt een informatie- en gespreksavond over leven en geloven van Koptische christenen in Egypte.
Wat is hun geschiedenis?
Hoe beleven Kopten hun geloof? Wat is voor hen belangrijk?
Hoe kunnen ze (over)leven als minderheid in een land met een grote islamitische eerderheid?
In het gesprek daarna gaat het om punten van overeenkomst en punten van verschil tussen christenen in Egypte en christenen in Nederland. Welke ervaringen en inzichten van Kopten kunnen waardevol zijn in een Nederlandse setting?
Datum en tijd: Woensdag 8 februari 2012, 20.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: De Hege Stins.
Leiding: Ds. Gerrit Wessels.
Themadienst m.m.v. In His Name zondag 29 januari om 19:00 uur
19-01-2012 19:24
Gospelgroep In His Name uit Drachten zal zijn medewerking verlenen aan deze dienst. In His Name wil door middel van muziek het woord van God uitdragen, in zowel Nederlands- als Engelstalige nummers. Door middel van zang en muziek wil de groep laten horen dat ze een duidelijke boodschap voor ogen hebben. Het is een boodschap voor de mens van vandaag, gericht op de toekomst. In His Name bestaat uit enthousiaste leden en muzikanten in de leeftijd variërend van 20 tot 60 jaar.
Marco Hoorn is dirigent van de gospelgroep. Hij is een jong talent, veelzijdig en heeft een verfijnd muzikaal gehoor. Musiceren doet hij niet zonder doel: “God is mijn doel, ook in de muziek”.
Gezamenlijk hebben ze een serieus doel voor ogen: zoveel mogelijk genieten en het maximale halen uit de kwaliteiten van elkaar. Uiteindelijk doen ze dit ter ere van God.
In His Name komt met een eigen uurvullend programma. Het thema is: Waar is geluk te vinden? Het gaat om God zoeken, in jezelf, in de kerk, maar ook buiten de kerk. Het programma is gesplitst in drie delen: gemis, zoeken en vinden. Het belooft een inspirerende dienst te worden.
Gemeentedienst door gespreksgroep Jongvolwassenen
16-01-2012 03:41
Op 15 januari vond een bijzondere gemeentedienst plaats, georganiseerd door de gespreksgroep Jongvolwassenen. Deze groep, die inmiddels alt gegroeid is tot 18 mensen, heeft tijdens deze dienst de mensen deelgenoot gemaakt van hoe de avonden van onze gespreksgroepen lopen. En dat is vooral gevarieerd: soms luchtig, soms diepgaand, van bijbelteksten tot alledaags gesprekken.
Inschrijven Gemeentediensten 2013
02-01-2012 13:27
Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor de gemeentediensten van 2013. Achterin het handboek (zie bijlage) vindt u het inschrijvingsformulier. Denk er om dat de toekenning van de beschikbare data in principe plaatsvindt op volgorde van inschrijving. Reageer dus snel!
Kerstconcert met Reflection
05-12-2011 21:49
Dit jaar verzorgt gospelkoor Reflection uit Tollebeek het kerstconcert. Thema van deze dienst zal zijn “Meer dan 2000 winters geleden”. De gemeente wordt uitgenodigd om actief mee te doen in de vorm van samenzang. De kerstvertelling wordt gedaan door het koor en er worden ook een aantal traditionele kerstliederen gezongen. Er zal gecollecteerd worden voor de Stichting Voedselbank Leeuwarderadeel – Ferwerderadiel.
Reflection is ontstaan doordat er voor een speciale kerkdienst een gelegenheidskoor geformeerd moest worden. Dit was het begin van het hedendaagse koor. Momenteel ligt het ledenaantal op 80 personen uit alle windstreken. Niet alleen in ledenaantal maar zeker ook in kwaliteit is Reflection in de loop der jaren enorm gegroeid.
Muzikaal gezien zijn koor en dirigent (dhr. Jan Bode) zeer breed georiënteerd. Van easy ballads, via gedragen liederen, opwekkingsmuziek tot black gospel en Afrikaanse liederen, het koor is van al deze markten thuis. Meer informatie over het gospelkoor vind u op: www.reflection-tollebeek.nl