Nieuws
Sing In 16 januari 2011
06-01-2011 11:00
Aan deze Sing In zal Sjonggroep ‘Majim’ uit Koudum zijn medewerking verlenen.
Sjonggroep Majim bestaat al sinds 1987 en heeft ruim dertig leden. Majim is begonnen met zingen naar aanleiding van een kerkendag en omdat het optreden een succes was, zijn ze doorgegaan met zingen. Dirigent Jannie Kramer-Gietema heeft de leiding en door haar gedrevenheid en enthousiasme zetten leden zich met veel plezier in voor het ten gehore brengen van de liederen tijdens de optredens. De muzikale begeleiding is in handen van toetsenist Geeske Bouma en de geluids- en lichttechnicus is Bennie Nagelhout. Wilt u meer informatie weten over Sjonggroep Majim dan verwijzen we u naar hun website te weten www.majim.nl . Zo kunt u ze alvast op de website horen zingen.
De voorganger tijdens deze Sing In is ds J. Overeem. De Sing In zal worden gehouden in De Hege Stins en begint om 19.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit deze Sing In bij te wonen.
Met vriendelijke groeten
Evangelisatiecommissie Stiens Email: Protected email address
Maandelijks viering van het Heilig Avondmaal
03-01-2011 20:52
Ingaande 2011 is er iedere maand gelegenheid om het Heilig Avondmaal te vieren; de ene maand in de Sint Vituskerk, de andere maand in De Hege Stins, in principe steeds op de tweede zondag van de maand. In beide kerken zullen er dan, verdeeld over het jaar, afwisselend drie lopende en drie zittende vieringen zijn.
Nieuws van de Interieur Commisie.
02-01-2011 19:43
Met ingang van 3 januari 2011 exposeert de schildersgroep uit Hijum.
Op deze fotocollage zie je één ingezonden werk van elk van de volgende personen van de groep:
Jan en Elly Bruning, Hijum; Tineke Vlietstra, Hallum; Vera Adelaar, Hijum; Fokje van der Meulen, Stiens; Syt Hijlkema, Hallum; Elly de Vries-Walthaus, Hallum; Klasina Kloosterman, Hallum; Jet Bierma, Hallum; Sipke van der Meulen, Stiens; Gerrie Wiersma, Stiens en Janny van Lingen, Stiens.
Stefanus, Paulus, Mendelssohn en Scholtens in Stiens
28-12-2010 09:34
Zondag 26 december 2010 - 2e Kerstdag
De Protestantse Gemeente van Stiens viert vandaag met een ochtendkerkdienst de Tweede Kerstdag in De Hege Stins
lees verder
Nieuwsbrief Yvonne van Meeuwen
26-12-2010 12:40
Dag lieve allemaal,
Jullie hebben éven geduld moeten hebben... maar hier is'tie dan. Mijn allernieuwste nieuwsbrief.