Nieuws
Hulp aangeboden bij opruimen zolder!
17-07-2012 10:11
Heb je nog 'mooie rommel' op zolder liggen of elders? Je kunt het zaterdagochtend tussen 10-12 uur a.s. langsbrengen bij Jan Hemeltjen (Harnsterdyk, bij Doniastate linksaf). Dan kunnen we het op de bazaar van 8 september a.s. verkopen. Het geld wat we met jouw mooie oude goederen verdienen gaat naar de aanstaande voedselbank in Stiens.
Het zou zondag jl. eigenlijk op het Infoblad staan, maar dat is niet gelukt. Dus zegt het voort!
Alvast dank!
Namens de bazaarcommissie,
Sytse Brouwer, voorzitter
Vooraankondiging van de startzondag
05-07-2012 09:10
Het thema is "Geloof, Hoop en Liefde" en de feestelijkheden starten op zaterdag 15 september en vinden over het hele weekend plaats.
Dit jaar is het voor het eerst dat het Jeugdweekend van Peper en Zout tegelijkertijd plaatsvindt, maar beide activiteiten zullen veel raakvlakken en ontmoet momenten krijgen.

Namens de startzondag werkgroep
Heerlijk bomen - een drieluik
28-06-2012 14:18
Ik ga nog drie keer voor tot de zomervakantie. Het leek mij aardig om die drie diensten in een serie te plaatsen, met als thema Heerlijk bomen. De boom, zijn wortels, vruchten, schaduw, zijn soms imposante verschijning, enzovoorts zijn belangrijk in de bijbel. Deze miniserie heeft een aantal herkenbare eigenschappen, die in elke dienst terug zullen komen.
  • Exegetische prediking, vertrekkend bij wat er in de bijbel staat en de betekenis daarvan.
  • Elke preek heeft een excurs, een uitstapje naar iets wat vandaag speelt.
  • Elke preek heeft een pakkende slotzin, waar je een week op kunt kauwen.
  • In elke dienst zal het lied Leven als de bomen, gedicht door Hans Bouma, gezongen worden.
  • Elke dienst heeft een subthema.
Gemeentedienst 20 mei 2012
09-05-2012 13:36
Deze dienst staat in het teken van de zending over de grenzeloze liefde van God. In onze gemeente hebben wij Afrikaanse gasten: de familie Makati en de familie Matendo, zij zullen voor ons gaan zingen.
In deze dienst zal ds. D.A.J. Scholtens voorgaan. De dienst begint om 19.00 uur in De Hege Stins.
Het belooft een mooie dienst te worden en wij nodigen u van harte uit deze dienst bij te wonen.
Tot ziens op 20 mei.
Namens de Evangelisatie- en Zendingscommissie,
Wiebrand van der Meer
Rozen voor examenkandidaten
03-05-2012 20:26
Op 14 mei a.s. beginnen de examens voor de middelbare scholen (VMBO/HAVO/VWO) weer. Om de kandidaten een hart onder de riem te steken willen we ze namens de gemeente graag een roos geven.