Nieuws
Afscheid van een hoffotograaf
15-10-2012 21:53
Ruim 20 jaar heeft Durk Halbersma in De Hege Stins bij bijzondere diensten foto’s en video-opnames gemaakt.
Veel mensen en oud-predikanten zullen afbeeldingen (gezien) hebben van zijn hand, lees verder
Sweelinck Cantorij: Project Festival Lessons of Carols
12-10-2012 10:23
De Sweelinck Cantorij voert dit jaar op 9 december in Stiens en op 16 december in Ferwert het project “Festival of Lessons and Carols” uit. En wel voor de vijfde keer. Tijdens dit Festival worden Christmas Carols afgewisseld door lezingen uit de Bijbel.
Dit concert staat open voor gastzangers. Hebt u enige koorervaring? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om mee te doen met dit mooie project. Deelname is niet onbeperkt en is in volgorde van opgave, dus wie het eerst komt, het eerst maalt!
Er vind geen selectie plaats. Iedereen is welkom.
Opgave bij woutloes@kpnplanet.nl
Er wordt een bijdrage in de kosten van €10 gevraagd voor drukwerk en copyright.
Repetities zijn op dinsdagavond en beginnen om 19.45 uur en beginnen op 30 oktober. (na de herfstvakantie)
Het is gelukt: Martin Brand komt naar Stiens!
11-10-2012 22:00
Het is de Evangelisatie- en Zendingcommissie Stiens gelukt om Martin Brand 21 oktober naar ‘De Hege Stins’ te krijgen!
Nieuwsbrief van de door de classis Leeuwarden en met steun van onze EcZc naar Colombia
09-10-2012 21:56
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen
Zondag middag met Ben Ketting in plaats van Herman Boon
02-10-2012 13:49
Zondag middag met Ben Ketting in plaats van Herman Boon Herman Boon meldde zich wegens ziekte op het allerlaatste moment af. Geen stress, de EZC regelt zomaar even Ben Ketting om hem te vervangen. Zo werkt het dus niet, maar het gebeurde wel. Ben Ketting kwam, zette zondag middag in de Hege Stins het programma neer met de technicus en een begeleider op gitaar. Hij bezorgde de kinderen en de meegekomen ouders en andere bezoekers een fantastische middag. Zomaar een meisje alleen op dat grote podium met Ben Ketting die een haar van haar hoofd trok, zodat hij kon vertellen dat God zelfs wist van wie die haar was, of met alle kinderen op het podium dansen en zingen. Wat een geweldige middag. De ECZ