Nieuws
Toerustingsavond kerkgeschiedenis Stiens
23-10-2011 23:40
Op woensdag 9 november is er een toerustingsavond onder leiding van mevrouw Marie-Anne de Harder, docent kerkgeschiedenis in Leeuwarden, over een stukje kergeschiedenis in Stiens. In Stiens stond vanaf 1906 tot aan zijn emeritaat in 1936 dominee J.A. Bruins jr. Hij was, zoals we dat noemen een "rode dominee": in 1905 was hij lid geworden van de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij. Dat een predikant in die tijd lid werd van een socialistische partij was op z’n minst heel bijzonder. Het hoe en waarom van deze keuze hoopt mevrouw De Harder duidelijk te maken in een lezing op woensdag 9 november.

Tijdstip en locatie: 20.00 uur in De Hege Stins. Het belooft een spannend verhaal te worden!

Voor meer informatie: Protected email address, 058-2574057
Sing-in met mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden en ds. Pieter Boomsma
12-09-2011 21:50
Sing-in met mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden en ds. Pieter Boomsma
Start van nieuw GGG seizoen!
11-09-2011 20:43
We beginnen op 21 september weer met de Gemeente Groei Groepen. Alle groeigroepsleden en mensen die voor het eerst mee willen doen zijn van harte welkom!
Voor iedereen is plaats. Het thema van dit seizoen is: Staan in de frontlinie. Het zal gaan over de vervolgde kerk.
De startavond op woensdag 21 september begint om 20.00 uur in het St. Vitushûs.
Nieuws van de Interieur Commissie
19-07-2011 22:44
Van 4 juli t/m 19 september 2011 exposeren weer twee leden van de schildersgroep uit Hijum: Tineke Vlietstra uit Hallum en Fokje van der Meulen uit Stiens in de hal van De Hege Stins. De groep komt elke woensdagmorgen in De Kampioen te Hijum bij elkaar om te schilderen.
Verslag gemeenteberaad 8 juni
30-06-2011 09:55
Verslag gemeenteberaad PG Stiens, woensdag 8 juni 2011 in De Hege Stins.