Nieuws
Zondag 15 april 20.00 uur afsluiting Gemeente Groei Groepen
05-03-2012 19:48
Zondag 15 april 's avonds 8 uur gezamenlijke afsluitings-avond van dit seizoen van Gemeente Groei Groepen in De Hege Stins. Hoofdstuk 15 uit het boekje wordt besproken.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Op zoek naar…een kerkelijk werker
23-02-2012 14:04
Op dinsdag 10 januari 2012 heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Stiens de sollicitatiecommissie voor de aanstelling van een kerkelijk werker geïnstalleerd. Vanaf dit moment gaan Thom Boorsma (voorzitter), Rommert Brouwer, Machiel Talsma, Leo Boonstra en Jannie Nicolai-Atsma op zoek naar een geschikte kandidaat.
Woensdag 7 maart Geloofsheld René Ruitenberg
22-02-2012 15:00
Woensdag 7 maart komt René Ruitenberg naar Stiens om te getuigen over de radicale verandering in zijn leven. De bekende marathonschaatser spreekt veel in traditionele kerken door het hele land heen. “Schaatsen doe ik voor mijn beroep. Maar sport staat niet meer op de eerste plaats in mijn leven. Sinds ik tot bekering ben gekomen, is er veel veranderd. Niet alleen mijn leven, maar ook mijn sport en toekomst heb ik aan de Heer gegeven. Toen ik tot geloof kwam had ik nog maar 1 drive: iedereen moet weten wie Jezus Christus is en Hem leren kennen van hart tot hart door de Heilige Geest. Ze noemen mij ook wel de schaatsdominee.” zegt René in een interview.
12 februari 2012 Open avond ‘ Verslaving’
24-01-2012 21:48
Op 12 februari a.s. is weer een God-point in de Hege Stins, vanaf 20.00 uur in het Jeugdhonk.
Het thema van de avond is ‘ Seks, drugs en Rock&Roll’. Eén van de onderwerpen waar over gesproken zal worden zijn verslavingen, zoals alcohol, overeten en pornografie.
Woensdag 8 februari 2012 Leren van Koptische christenen
23-01-2012 16:00
Door de revoluties in tal van Arabische landen is er hier aandacht gekomen voor de christenen die leven in die landen en voor de kerken die daar al sinds de vroegste tijd van het christendom bestaan en die voor het grootste deel ouder zijn dan de islam. Één van de belangrijkste kerken is de Koptisch-orthodoxe Kerk in Egypte.
De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Stiens houdt een informatie- en gespreksavond over leven en geloven van Koptische christenen in Egypte.
Wat is hun geschiedenis?
Hoe beleven Kopten hun geloof? Wat is voor hen belangrijk?
Hoe kunnen ze (over)leven als minderheid in een land met een grote islamitische eerderheid?
In het gesprek daarna gaat het om punten van overeenkomst en punten van verschil tussen christenen in Egypte en christenen in Nederland. Welke ervaringen en inzichten van Kopten kunnen waardevol zijn in een Nederlandse setting?
Datum en tijd: Woensdag 8 februari 2012, 20.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: De Hege Stins.
Leiding: Ds. Gerrit Wessels.