Kerkdiensten
Datum:
24-11-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
Organist:
Take Beukema
Diaken van dienst:
Jitty Rauwerda
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
PKN Pastoraat
2e collecte:
Kerk