Kerkdiensten
Datum:
24-11-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
Beamerist:
Diana Smidt