Kerkdiensten
Datum:
20-10-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk