Kerkdiensten
Datum:
17-11-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. F. Bonda, Zwolle
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Eveline Rianne Boonstra
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk