Kerkdiensten
Datum:
03-12-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Eerste Adventzondag
Ouderling van dienst:
Froukje Hoeksma
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Nelleke Kuipers-van Wessel
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerk