Kerkdiensten
Datum:
12-11-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. G.J. Heeringa, Dronten
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Libanon
2e collecte:
Kerk