Kerkdiensten
Datum:
13-08-2023 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. A. Terlouw, Dronrijp
Aanduiding:
Lector:
Greta Beetstra-van der Werf