Kerkdiensten
Datum:
23-07-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
F. Hartman, Nes Ameland
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
Diaconie/noodhulp
2e collecte:
Kerk