Kerkdiensten
Datum:
16-07-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk
Overstapdienst kindernevendienst