Begraafplaats
De begraafplaats ligt rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens.

Voor informatie over wie waar begraven ligt, het uitgeven van graven, begrafenissen, het grafrecht, de kosten van onderhoud voor de algemene begraafplaats c.q. de afkoop daarvan, het bijzetten van urnen, het plaatsen van grafmonumenten, afstand doen van het grafrecht e.d. kunt u contact opnemen met de beheerder: J.G. Liefrink Protected email address of tel.: 06 303 90 330.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de begraafplaats (kerkhof ligt bij het College van Kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter L. Tilma: Protected email address

Reglement en tarieven begraafplaats
Regl. begraafplaats 2023 herziene tarieven
De tarieven voor het algemeen onderhoud aan de begraafplaats en de graven worden jaarlijks verhoogd met de CBS index.
Het College van Kerkrentmeesters heeft het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Stiens en de bijbehorende Tarievenlijst aangepast. Beide zijn vastgesteld op 17 januari 2022.
Per 1 januari 2023 wordt het Reglement en de tarievenlijst aangepast.

Stinzenplanten en ouderhoud kerkhof Stiens
Ons kerkhof heeft een unieke uitstraling door de net gesnoeide bomenkrans. Wie dichterbij komt ziet dat de hof deels is begroeid met stinzenplanten. Deze historische beplanting is vanaf januari tot en met mei volop in bloei met verschillende soorten stinzenplanten. Dit is zeer uitzonderlijk voor een kerkhof en wij zijn trots op dit fenomeen. Ook landelijk is er waardering uitgesproken over het geheel van de Kerk met hof en de historische stinzenbeplanting. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ons kerkhof de status van Cultureel erfgoed gegeven. Wij zijn zeer vereerd.
Het hebben van zoveel bijzondere planten op ons kerkhof betekent dat we vroeg in het jaar al kunnen genieten van veel bloemen die deels al in januari bloeien, zoals de gele Winterakoniet, de Sneeuwklokjes en de paarse-witte Bonte krokus. Dit stopt niet, de ene na de andere soort komt in bloei, zoals de roze en witte Holwortel. Tot begin mei staan er volop stinzenplanten te bloeien.
Wij zijn trots op zoveel moois op ons kerkhof maar we erkennen dat het beeld in april en mei er overgroeid uitziet. Als beheerders van dit erfgoed, de stinzenplanten, weten we dat deze maanden nodig zijn om de planten van genoeg energie te voorzien om in het volgende jaar weer volop te kunnen bloeien.
In de laatste weken van mei worden de planten gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Wij hebben dan weer een strakkere hof waar grafmonumenten volop tot hun recht komen. Deze werkwijze heeft begrip bij heel veel omstanders en gebruikers maar het is goed om dat hierbij nog eens uit te leggen. Wij krijgen elkaar vragen over dit “onkruid” als de stinzenplanten uitgebloeid zijn. Met het delen van deze informatie hoopt het College dat u een beter begrip krijgt wat betreft het onderhoud van het kerkhof.
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente van Stiens

Begraafplaats
Plantjes