Giften en legaten
Regelmatig worden er giften overgemaakt op onze bank- of girorekening. Veelal wordt een gift uit dankbaarheid gedaan, bijvoorbeeld bij een jubileum, huwelijk, enz.

Ook worden er soms werkzaamheden verricht door gemeenteleden, waarvoor geen geld wordt gevraagd, maar waarvoor een bedrag als gift wordt gegeven aan onze kerk.

Wilt u na uw overlijden onze kerk geld nalaten, dan kunt u een legaat per testament regelen via de notaris.
De kerkrentmeesters zijn graag behulpzaam om de mogelijkheden daarvan met u na te gaan.