Contact
College van Kerkrentmeesters
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

Voorzitter
Dhr. L. Tilma
Stienser Hegedyk 29
Tel. 058-2572390

Secretaris
Dhr. C. Vos
Reinder Brolsmaplein 3
Tel. 058-2572763
Protected email address

Penningmeester
Mw. D. de Vries
Spoarbuert 12
Tel. 06-18920228
Protected email address

Personele zaken en notulist
Mw. A. Jansen Klomp-Bruinsma
Lege Bosse 34
Tel. 058-2571108

Onderhoud (kerk)gebouwen en terreinen
Dhr. K. Jelsma
Brêgeleane 46
Tel. 2571097

Algemeen lid
Dhr. A. Spijksma
Tulipastrjitte 42
Tel. 058-2572298

Boekhouder/Vaste Bijdragen/Administrateur
Dhr. J. de Vries
Helling 11
Tel. 058-2573453

Contactpersoon voor de begraafplaats:
Dhr. L. Tilma (zie boven)

Ondersteuning:
- collectes en Kerkbalans

Mw. S.L. Brouwer-Heslinga
Eskdoarnstrjitte 1
Tel. 06-12585326

- collectebonnen
Mw. R. Attema-van Abbema
Kastanjeleane 19
Tel. 2574934

Drukwerk
- zoals briefpapier etc.
Dhr. L. Tilma (zie boven)