Contact
College van Kerkrentmeesters
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

Voorzitter
Dhr. L. Tilma
tel.: 06-40124369

Secretaris
Dhr. C. Vos
Protected email address

Penningmeester
vacant, tijdelijk waargenomen door dhr. A. Spijksma
Protected email address

Personele zaken
Mw. A. Jansen Klomp-Bruinsma

Onderhoud (kerk)gebouwen en terreinen
Dhr. K. Jelsma

Kerkbalans, collectes en verzekeringen
Mw. J. Bakker-Adema

Algemeen lid
Dhr. A. Spijksma

Boekhouder/Vaste Bijdragen/Administrateur
Dhr. J. de Vries

Contactpersoon voor de begraafplaats
Dhr. J. Liefrink
Protected email address

Ondersteuning
collectebonnen
Mw. R. Attema-van Abbema