Contact
College van Kerkrentmeesters
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

Voorzitter
Dhr. L. Tilma
Stienser Hegedyk 29
Tel. 058-2572390
Protected email address

Secretaris
Dhr. C. Vos
Reinder Brolsmaplein 3
Tel. 058-2572763
Protected email address

Penningmeester
Mw. E. Meijburg-Reitsma
Wylgebeampaad 10
Tel. 058-2574107
Protected email address

Personele zaken en notulist
Mw. T. Bilker
Ferniastins 12
Tel. 058-2574057

Boekhouder/Vaste Bijdragen/Administrateur
Dhr. J. de Vries
Helling 11
Tel. 058-2573453
Protected email address

Onderhoud (kerk)gebouwen en terreinen
Dhr. H. de Haan
Tongerboutstrjitte 11
tel. 058-2574071

voor de begraafplaats:
Dhr. L. Tilma (zie boven)

Collectebonnen
Mw. J. Klatter
Swanneblomstrjitte 6
Tel. 058- 2575414

Ondersteuning: collectes en Kerkbalans
Mw. S.L. Brouwer-Heslinga
Eskdoarnstrjitte 1
Tel. 058-2572279

Drukwerk
- zoals briefpapier etc.
Dhr. L. Tilma (zie boven)