Financiële verslagen
De Financiële Gemeenteavond wordt altijd in de maand april altijd in De Hege Stins gehouden. Tijdens dit gemeenteberaad worden dan de financiële verslagen van alle geledingen van onze gemeente behandeld.