Beleidsplan 2019-2023
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Stiens.
In maart 2019 heeft de kerkenraad haar goedkeuring verleend aan het beleidsplan 2019-2023 van het College van Kerkrentmeesters. Het is nu aan het College om uitvoering te geven aan de actiepunten, voortvloeiend uit dit beleidsplan. Het College evalueert jaarlijks het beleidsplan en stelt het, indien nodig, bij.
U kunt het vastgestelde beleidsplan via: Protected email address ook opvragen.
Het College van Kerkrentmeesters.

Beleidsplan CvK 2019-2023