Beleidsplan 2019-2023
Verlengd beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Het College werkt met een beleidsplan voor 4 jaar. Vorig jaar liep het beleidsplan 2019-2023 af. We hebben geconstateerd dat alle actiepunten zijn uitgewerkt en van een besluit voorzien. Omdat de kerk bezig is met het ontwikkelen van nieuw beleid voor onze gemeente hebben we besloten om het beleidsplan op een enkel onderdeel aan te vullen. Daarom hebben we een aangevuld beleidsplan voor de komende twee jaar vastgesteld. Wanneer duidelijk is wat we gaan doen met de gebouwen en de financiën zullen we een nieuw beleidsplan voorbereiden.

Het College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan CvK 2019.2023def