Beleid ten aanzien van video-opnames
Beleid ten aanzien van video opnamen in de St. Vituskerk en De Hege Stins.