Baten en Lasten ANBI (Jaarrekening)
2021 Protestantse Gemeente te Stiens ANBI-overzicht