Actie Kerkbalans en belasting voordelen via Periodieke Gift
Actie Kerkbalans en belastingvoordelen via Periodieke Gift
Actie Kerkbalans
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze kerk. Deze actie wordt elk jaar in de tweede helft van januari gehouden.

Belastingvoordelen van ‘Periodieke gift in geld’
Wanneer u het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ van de belastingdienst gebruikt voor uw bijdrage voor de kerk levert dit voordeel op.
Het voordeel voor u is, dat er voor de aftrek voor de belasting in dat geval geen drempel is en het voordeel voor de gemeente is dat de toezegging voor een langere periode (5 jaar) gedaan wordt.
Wanneer u besluit (een deel van) het belastingvoordeel dat deze constructie oplevert ook nog ten goede aan de kerk te laten komen is het voordeel voor de kerk nog groter. Op de website van de belastingdienst vindt u alle informatie hoe dit in zijn werk gaat. Hieronder vindt u een rechtstreekse link naar het formulier dat u kunt gebruiken:

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Dina de Vries, (penningmeester van het College van Kerkrentmeesters) Protected email address voor het gedeelte van het formulier dat de ontvangende organisatie moet invullen.
Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting moet u voor deze aftrekpost het zogenaamde RSIN vermelden. Het RSIN van de Protestantse Kerk te Stiens is: 821696154.

De diaconie is een eigen rechtspersoon, met een eigen RSIN. Het RSIN van de Diaconie van onze kerk is: 003747402.

De vaste vrijwillige bijdrage ontvangen wij graag op IBANrekeningnummer NL06ABNA0552385964 ten name van Protestantse Gemeente te Stiens.

Het Incassant ID voor de automatische incasso kerkbalans is: NL71ZZZ302584829525.