Contact
Kerkenraad
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

Ouderling/preses
Dhr. E.R. Jonker
tel: 058-2572593

Ouderling/vicepreses
Dhr. L. Tilma
Tel. 058-2572390

Ouderling/1e scriba
vacature

Ouderling/2e scriba
vacature

Het scribaat
Dhr. A. Bos
Protected email address

Bijdragen voor de kerk kunnen gestort worden op rekening:
NL06 ABNA 0552 3859 64