Contact
Kerkenraad
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

Ouderling/preses
Dhr. E.R. Jonker
tel: 06-38051198

Ouderling/vicepreses
Dhr. L. Tilma
Tel. 06-40124369

Ouderling/1e scriba
vacature

Ouderling/2e scriba
vacature

Het scribaat
Mw. T.J. Stapert-de Jong
Tel. 058-2574892
Protected email address

Bijdragen voor de kerk kunnen gestort worden op rekening:
NL06 ABNA 0552 3859 64