Taakverdeling
Taakverdeling 2018-2019 (met jaar van aftreden)

Jitty Dijkhuis (2022)
Diaconaal medewerker
Contactpersoon Ma'Laap

Alice Drahn (2018)
Diaconaal rentmeester
Financieën
Website

Jan Keuning (2019)
Voorzitter
Afgevaardigde moderamen
Contactpersoon voedselbank
Kerstpakkettenactie
Binnenlands diaconaat
Kaarten Talant 1e haljaar 2019

Yvonne van Meeuwen
Bijzondere opdracht Uganda

Rob Plat (2019)
Rooster HA
Rooster dienstdoende diakenen

Roel Rauwerda (2019)
Zending en werelddiaconaat

Peter Roerdink (2019)
Coördinatieteam
Kerstmiddagactiviteiten

Klaas Tigchelaar (2021)
Notulist/+Notulist pastoraal beraad
Contactpersoon Zorgzame Kerk
Contactpersoon Interzorg

Sita Veninga (2019)
Coördinatieteam
Kerstmiddagactiviteiten

Henk van der Wal (2021)
Jongerendiaconaat

Aukje Westra (2019)
Secretaris
Twaklank/Nieuwsbrief
2e voorzitter
Kaarten Talant 2e halfjaar 2018
2e afgevaardigde moderamen kerkenraad

Vacant
Kerstkaart
Activiteiten oogstdienst

* Bob Bomas - Boekhouder
* Tjitse van Oostrum - Taxidienst
* M.G. Anema-Homburg - Contactpersoon bloemencommissie
* Hiltsje Zijlstra - 2e notulist
* maken geen deel uit van het college van diakenen

Het moderamen bestaat uit:
Jan Keuning
Aukje Westra
Sita Veninga