Contact
College van Diakenen
Postbus 44
9050 AA Stiens

rek. nr. NL54 RABO 039.54.77.395

Voorzitter en afgevaardigde moderamen:
mw. S.K. Otte

Alle info/aanvragen etc. graag schriftelijk doorgeven via de e-mail aan:
Secretaris
:
dhr. D. Boels
tel. 2575414
email: diaconie@pgstiens.nl

Penningmeester/diaconaal rentmeester:
dhr. W.J. Wagenaar
tel: 058-2571975

Verdere rolverdeling binnen het college:
  • mw. B. Bergsma-Bijma - jeugddiaconaat
  • mw. A. Hagen-Ronner - kerstkaart en vakantietassen
  • dhr. J.C. de Reus - lid coördinatieteam
  • dhr. H. van der Wal - roosters
  • mw. Y. van Meeuwen - spec. opdracht (Uganda)
  • als rentmeester:
  • mw. T. Geertsma - fruitbakken en kerstmiddag
  • dhr. J. Keuning - zending en werelddiaconaat, Ma'Laap en taxidienst

Boekhouder (maakt geen deel uit van college):
dhr. J.N. Lotterman
tel. 058-2574601