Contact
College van Diakenen
Postbus 30
9050 AA Stiens
rek. nr. NL54RABO0395477395 Rabo Bank
Protected email address

Voorzitter:
Dhr. J. Keuning
Alexanderhôf 10
tel. 058-2573455
Protected email address

Vicevoorzitter
Mw. A. Westra-Torensma
Canterstins 8
tel. 058-2573239

Alle info/aanvragen etc. graag schriftelijk doorgeven via de e-mail aan:

Secretaris:
Mw A. Westra-Torensma
Canterstins 8
tel. 058-2573239
Protected email address

Penningmeester:
Mw. A. Drahn
Noardkromp 9
tel. 058-2574805
Protected email address

Verdere rolverdeling binnen het college:
  • 1 algemene diaken,
  • 1 diaken voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking,
  • 2 diakenen als coördinatieteam voor contact met pastores en bezoek-teams,
  • 1 jeugddiaken (1 vacature),
  • 1 diaken bijz. opdracht (Uganda)

Boekhouder (maakt geen deel uit van college):
Dhr. Bob Bomas
De Stripe 4
tel. 058-2573732