Contact
College van Diakenen
Postbus 44
9050 AA Stiens

rek. nr. NL54 RABO 039.54.77.395

Voorzitter en afgevaardigde moderamen:
dhr. J.E. Keuning
Alexanderhôf 10
tel. 058-2573458
ook organisatie taxidienst

Alle info/aanvragen etc. graag schriftelijk doorgeven via de e-mail aan:
Secretaris
:
dhr. D. Boels
Truerderdyk 12C
tel. 2575414
email: diaconie@pgstiens.nl

Penningmeester/diaconaal rentmeester:
dhr. W.J. Wagenaar
Eskdoarnstrjitte 18
tel: 058-2571975

Verdere rolverdeling binnen het college:
  • dhr. P. Roerdink - 2e voorzitter en lid coördinatieteam
  • mw. A. Hagen-Ronner - team Zorgzame Kerk
  • dhr. H. van der Wal - roosters
  • mw. J. Dijkhuis-Rauwerda - Ma'Laap, kerstkaart en vakantietassen
  • mw. B. Bergsma-Bijma - jeugddiaconaat
  • mw. Y. van Meeuwen - spec. opdracht (Uganda)
  • als rentmeester:
  • mw. G. Minnema - notulist
  • dhr. R. Rauwerda - zending en werelddiaconaat
  • mw. T. Geertsma - fruitbakken en kerstmiddag

Boekhouder (maakt geen deel uit van college):
dhr. J.N. Lotterman
Ikeleane 16
tel. 058-2574601