Oikocredit
Oikocredit = investeren in mensen.

Oikocredit is coöperatieve instelling, één van de grootste particuliere financiers ter wereld in de microkredietsector. In 1975 opgericht op initiatief van de Wereldraad van Kerken.
Oikocredit werkt al ruim 35 jaar aan de armoedebestrijding door leningen te geven aan arme- maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Die mensen kunnen met een kleine lening (= microkrediet) een eigen bedrijfje op zetten. Door het hiermee verdiende geld kunnen kinderen naar school en kan van de gezondheidszorg gebruik worden gemaakt. Ook worden leningen gegeven aan coöperaties in het midden- en klein bedrijf.

Oikocredit werkt zonder winstoogmerk en toetst ondernemingsplannen op haalbaarheid En geeft zonodig ook technische begeleiding. Het resultaat is dat ca. 98% van de microkredieten wordt terug betaald. Niet geven maar lenen, waardoor de eigenwaarde van mensen wordt vergroot. Een prima vorm van ontwikkelingshulp.

Er is ruim € 500 miljoen beschikbaar ( 1-1-2011) voor de uitgifte van microkrediet en leningen aan coöperaties. Dat lijkt veel, maar de vraag is veel groter. De hulp van parochies, kerken, diaconiën en particulieren is dus hard nodig. Dit kan door uw geld dat (tijdelijk) over is, uit te lenen aan Oikocredit. Hierover wordt maximaal 2% rente betaald – meer zou uitlenen duurder maken- en voor particulieren bestaan onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen. Maar…… het morele rendement van het helpen van arme mensen aan een menswaardig bestaan is vele malen meer waard!.

Op de leestafel liggen folders van Oikocredit en u kunt ook op de website www.oikocredit.org kijken.