Heilig Avondmaal
Er is regelmatig gelegenheid om het Heilig Avondmaal te vieren. In de reguliere kerkdienst zijn er vier avondmaalsvieringen per jaar. Daarnaast is er op Witte Donderdag een zittende viering in de SV. De vieringen worden aangekondigd via de Twaklank en de Nieuwsbrief. De diakenen maken per toerbeurt samen met de koster de Avondmaalstafel gereed. Ook kan er in bijzondere omstandigheden op verzoek thuis Avondmaal worden gevierd.

De viering in de SV.

De viering in DHS.