Heilig Avondmaal
Er is regelmatig gelegenheid om het Heilig Avondmaal te vieren. Er zijn zeven avondmaalsvieringen per jaar. Met ingang van 2017 zijn in De Hege Stins alle vieringen lopend. De vieringen worden gehouden in de oneven maanden van het jaar. Op Witte donderdag is er een zittende viering in de SV. De vieringen worden aangekondigd via de Twaklank en de Nieuwsbrief. De diakenen maken per toerbeurt samen met de koster de Avondmaalstafel gereed. Ook kan er in bijzondere omstandigheden op verzoek thuis Avondmaal worden gevierd.

De viering in de SV.

De viering in DHS.