Giften/Collecten
U ziet het, een diaken heeft een mooie en veelomvattende taak. Veel mensen denken bij een diaken alleen aan ‘ponkje rinnen’, maar dat is dus niet zo. We zijn natuurlijk altijd blij met een gift. Dit kan op bankrekeningnr. NL54RABO03954.77.395 t.n.v. Diaconie PG Stiens met omschrijving als het een specifiek doel of collecte betreft.

Ook kunt u Periodieke giften aan de diaconie verstrekken. Zie hiervoor het dokument: Overeenkomst periodieke Gift - Diaconie.pdf