Binnenlands diaconaat
Vanuit het Deputaatschap Gemeenteopbouw houdt een speciale sectie zich bezig met het werk voor het binnenlands diaconaat.
Daarnaast houdt ook het provinciaal diaconaal bureau zich bezig met het binnenlands diaconaat.
Het werk van bovengenoemde bureau’s omvat:
  • toerusting van de diaconieën
  • hulpverlening aan groeperingen die binnen ons maatschappelijk bestel hulp nodig hebben.

De toerusting geldt voor de diaconie in haar geheel. De werkzaamheden als zodanig worden in onze diaconie door één diaken behartigd.
Informatie over het binnenlands diaconaat wordt (door)gegeven d.m.v. documentatiemateriaal van instanties van de PKN op zowel provinciaal als landelijk niveau.
Voor zowel het landelijke als het provinciale binnenlands diaconaat worden de werk-zaamheden betaald door de plaatselijke diaconieën. Hiervoor wordt jaarlijks centraal (LDC - Utrecht) een quotum (vaste bijdrage) vastgesteld.

De sectie Binnenlands Diaconaat en het Provinciaal Diaconaal Bureau stellen elk jaar een advieslijst samen van de instanties die een beroep doen op de financiële steun van de diaconieën.
Een instantie wordt op de lijst gezet na toetsing van de doelstellingen en de ingeleverde jaarcijfers. Deze instanties kunnen worden gesteund met een deel van de opbrengsten van de diaconiecollectes.
Instanties zijn behulpzaam op het gebied van verslaving, daklozenzorg, steun gehandicapten, telefonische hulpverlening, mensen helpen in nood.
Enkele van die instanties zijn: De Hoop, De Regenboog en Het Lichtpunt.

Contactpersoon: de heer J. Keuning, Alexanderhôf 10, tel. 2573455