Nieuwsberichten
Seniorenochtend PG Stiens
18-07-2022 10:59
Vrijdag 19 augustus organiseert de PG Stiens wederom een zogenaamde “ouderenochtend”, van 10.00 – 11.30 uur in De Hege Stins.

Graag tijdig telefonisch aanmelden bij:
Tea Geertsma 058-2573359
Ankie Hagen 06 – 28930360

 Graag opgeven voor woensdag 17 augustus.
 Op 15 juli al weer opgegeven, dan is aanmelden niet meer nodig.
 Het was erg gezellig op 15 juli, dus meldt u aan en geniet van de
gezelligheid samen.
Kerkdienst - Week 28
17-07-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 17 juni 2022.

Kerkdienst - Week 27
10-07-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 10 juli 2022.

Pastorale brief classis
09-07-2022 18:17
Aan alle PKN-gemeenten en voorgangers in de classis Fryslân

De zorgen en de onrust in de landbouwwereld laten ook onze classis niet onberoerd. Het breed moderamen heeft contact gezocht met de werkgroep Kerken & Landbouw en besproken wat de kerk kan betekenen, wat kerkleden voor elkaar kunnen betekenen.

Als bijlage vindt u de pastorale brief die onze classispredikant heeft
opgesteld. Daarnaast de folder van de werkgroep Kerken &Landbouw

Mei hertlike groetnis,
janny brinkman

scriba classis Fryslân
classisfryslan@gmail.com / classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl
www.classisfryslan.nl

Pastorale brief Landbouw
Folder Werkgroep kerken en landbouw
Kerkdienst - Week 26
03-07-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 12 juni 2022.

... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...