Nieuwsberichten
Bomen rond de Sint Vitus
03-11-2022 17:40
Bomen rond het kerkhof
Maandag 7 november zal er gestart worden met het snoeien en inkorten van de bomenrijen rond het kerkhof bij de Sint Vituskerk. De voorbereidingen begonnen in 2017 en nu is de financiering van de snoeibeurt rond en ook de natuur staat het toe. Om 9 uur wordt de officiële start gegeven door Evert Stellingwerf, wethouder van de gemeente Leeuwarden. We verwachten dat we hiermee voor de komende jaren gezonde bomen rond het kerkhof hebben.
College van Kerkrentmeesters
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS