Nieuwsberichten
Financiële gemeenteavond
28-04-2022 11:19
Elk jaar is de kerkenraad benieuwd naar uw reactie, vragen of opmerkingen over het gevoerde (financiële) beleid. Na deze gemeenteavond neemt de kerkenraad een definitief besluit over het gevoerde beleid. In het jaarboekje over 2021 kunt u de cijfers en de verantwoording terug vinden.
Ter voorbereiding op de financiële gemeenteavond van woensdag 11 mei kunt u het boekje digitaal opvragen (om zo weinig mogelijk vervuilend bezig te zijn) via Protected email address. Hebt u die mogelijkheid niet of wilt u het per se op papier doornemen dan kunt u op hetzelfde adres een papieren exemplaar aanvragen. Ook kunt u na afloop van de eredienst de ouderling van dienst vragen.
We stellen het op prijs dat, wanneer u technische vragen hebt, deze vóór maandag 9 mei naar het genoemde mailadres te sturen. Dan kunnen we ons voorbereiden op de reactie.
De financiële gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 11 mei 2022 in De Hege Stins. Aanvang 19.30 uur.
De kerkenraad
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS