Nieuwsberichten
Geen kerkdiensten en bijeenkomsten meer na 17.00 uur
03-12-2021 13:31
Zaterdag 27 november stuurde Classis Fryslân ons het advies om gedurende in ieder geval drie weken niet meer na 17.00 uur in een kerkdienst samen te zijn. Afgelopen woensdag 1 december hebben ons synodemoderamen en de landelijke kerkenkoepel (CIO) dit advies aangevuld. Er geldt nu ook een advies voor kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten, meldt Classis Fryslân. Dit geldt vooralsnog tot 19 december.

Ook op doordeweekse dagen is het van groot belang om het aantal contactmomenten te verminderen. CIO doet hier een dringende oproep aan de kerkgenootschappen om hieraan een verantwoorde invulling te geven: benut zoveel mogelijk alternatieve mogelijkheden voor bijeenkomsten en vergaderingen na 17.00 uur of stel ze uit. Ook het jeugd- en jongerenwerk in de avonduren verdient hierbij aandacht. Denkt u hierbij ook aan de oplopende besmettingsgraad onder jongeren. Het moderamen van de Kerkenraad heeft besloten om deze adviezen op te volgen.

Classispredikant Wim Beekman besluit de nieuwsbrief als volgt: “Laten wij hopen en bidden dat het aantal besmettingen de komende weken kan worden verminderd.” Het moderamen onderschrijft deze wens van harte.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS