Nieuwsberichten
Vacatures kerkenraad
08-07-2021 09:42
Wij hebben er zin in! U toch ook?

We hebben zin om in het komende seizoen elkaar weer vaker te kunnen ontmoeten en met elkaar bezig te zijn met gemeenteopbouw. Natuurlijk, de Coronacrisis is nog niet voorbij, maar er zijn meer mogelijkheden om als gemeente samen bezig te zijn. Het ziet ernaar uit dat er het komende seizoen een enthousiaste predikant aan de slag zal gaan binnen onze gemeente die vol plannen zit die erop wachten om te worden uitgevoerd. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig. U laat de kans toch niet lopen om uw steentje bij te dragen, gezellig met elkaar bezig te zijn met het bedenken en organiseren van activiteiten en een bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente? U kunt zich aanmelden voor diverse functies binnen de Kerkenraad, dus er is vast iets wat bij uw mogelijkheden en talenten past. We zijn op zoek naar 1 ouderling-scriba, 2 pastoraat-ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 diaken-secretaris, 1 diaken en 1 kerkrentmeester.
Wilt u zich beschikbaar stellen voor een functie of hebt u behoefte aan meer informatie?
Bel of mail dan naar:
Martin Jansen Klomp, telefoon 06-53186857
Age Bos, telefoon 058-2574538
Mail: Protected email address

Namens de Kerkenraad, Age Bos, scribaat
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS