Nieuwsberichten
Gemeenteberaad 30 juni 19.30
10-06-2021 17:58
Uitnodiging Gemeenteberaad

Hierbij nodigt de Kerkenraad u van harte uit voor het Gemeenteberaad op woensdag 30 juni 2021, aanvang: 19.30 uur. Tijdens deze avond zal de Kerkenraad een predikant ter verkiezing voorstellen aan de gemeente.

De beroepingscommissie doet beknopt verslag van haar werkzaamheden. Vervolgens verstrekken Kerkenraad en beroepingscommissie informatie over de voor te dragen predikant. Tenslotte gaan we over tot de verkiezing, waarbij de aanwezige stemgerechtigde leden (dit zijn de belijdende leden) hun stem uit kunnen brengen. Uiteraard is er tijdens de avond voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Volgende week kunt u lezen waar en wanneer u zich kunt opgeven voor deze avond.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS