Nieuwsberichten
Pastoraat
13-01-2021 10:48
Tijdelijke ondersteuning in het pastoraat.

Ds. Tjallingii in zijn jonge jaren.

In verband met de vacature heeft mw. da. R. van Zessen uit Loppersum vanaf januari t/m december 2020 voor een aantal uren per week werkzaamheden verricht op het gebied van pastoraat en prediking. In aansluiting daarop is ds. Ulbe Tjallingii bereid gevonden om vanaf januari tijdelijk, 4 uren per week, ondersteuning te bieden in het pastoraat. De contacten zullen via Tine de Vries lopen.

Namens de Kerkenraad PG Stiens,
Age Bos, scribaat
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS