Nieuwsberichten
De Grote of Sint Vituskerk
08-01-2021 11:33
Nieuwe mogelijkheden voor Sint Vituskerk.
Hoog op de terp in het midden van ons dorp staat de Sint Vituskerk. Omgeven door een prachtige, eeuwenoude dubbele bomenrij straalt de plek historie uit. Wanneer je de kerk bezoekt ga je over een pad langs de graven. Langs het verleden loop je naar de Hoop voor het Leven, de Vituskerk.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de kerk zowel aan de binnen- als buitenkant grondig gerenoveerd. Bij de laatste renovatie is de meer oorspronkelijke opstelling weer teruggekomen. Het orgel staat op ‘de kraak’ en het liturgisch centrum, inclusief monumentale preekstoel, staat weer aan de zuidmuur.
Gebruik Sint Vituskerk
Sinds 2019 wordt er nog één keer per maand op zondag een dienst gehouden. Verder wordt de kerk gebruikt voor trouw- en rouwdiensten. Sinds maart 2020 vinden, door de coronaregels, er alleen in de Hege Stins nog erediensten plaats.
Financiën, nu en in de toekomst
Het College van Kerkrentmeesters heeft zich de laatste jaren gebogen over het gebruik en instandhouding van beide kerkgebouwen. Wij konden de gebouwen blijven onderhouden omdat we minder geld kwijt waren aan predikantsplaatsen. Daarnaast waren er nog voldoende inkomsten om de onderhoudsrekeningen te kunnen betalen. Het kon financieel allemaal, maar voor de komende jaren moeten we rekening houden met een langzame vermindering van de bijdragen door de leden en kerkgangers.
Plannen voor de Sint Vitus
Begin 2020 benaderde de familie Van Riemsdijk, de bewoners van het Doktershûs uit Stiens, ons met een vraag. Zij wilden graag meedenken over een andere inrichting van de Vituskerk zodat de kerk ook gebruikt kan worden voor andere (muzikale) uitvoeringen en presentaties. Een vraag waarop het College van Kerkrentmeester ‘ja’ heeft gezegd en aangegeven dat onder een aantal voorwaarden (gebruik, financiën en historische beperkingen) zij zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden. Het College heeft een adviescommissie benoemd. Drie gemeenteleden en een externe adviseur adviseren het College over de plannen. Dit advies zal zwaar wegen bij de te nemen besluiten. Een belangrijk uitgangspunt van de Kerkenraad is dat de Sint Vitus beschikbaar blijft voor het houden van erediensten. Wanneer is het besluit gaat vallen is nog niet bekend.
Informatie over de plannen
Het College en de familie Van Riemsdijk gaan niet over één nacht ijs. U zult via de Twaklank, de Nieuwsbrief en onze website, www.pgstiens.nl op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Op de website staat een knop ‘Vitus’ op de voorpagina. Als u daarop klikt vindt u alle informatie.
Vragen of opmerkingen?
Hebt u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Protected email addressl of bel met de voorzitter van het College van Kerkrentmeester, Lubbert Tilma, telefoon 257 2390.
Het College van Kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente van Stiens

Leden adviescommissie Inrichting Sint Vitus:
Joost Zoethout,
Jan van der Goot,
Ale Nicolai,
Jan Doevendans, Franeker.

Voorwaarden voor de inrichting:
1. Het liturgisch centrum (inclusief doopvont, kansel) blijft op haar historische plaats.
2. Het orgel blijft op haar huidige plek.
3. De herenbanken blijven onderdeel van de inrichting.
4. De zerken op de vloer blijven zichtbaar.

Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS