Nieuwsberichten
Allerzielen 2 november 2020 DHS
16-11-2020 18:03
Allerzielen, 2 november 2020
Sinds een aantal jaren nodigt de Commissie Eredienst iedereen uit die een overledene wenst te gedenken. Ook dit jaar is daar gebruik van gemaakt. Gemeenteleden en dorpsgenoten kwamen naar de Vituskerk om een kaars aan te steken, ontstoken aan de Paaskaars. Het Licht van Christus wat nooit zal doven. In een warme kerk, met gedimd licht, werden vele kaarsen aangestoken en in stilte noemden de aanwezigen de naam die in hun gedachte was en is. Op de achtergrond zacht te horen muziek. Na het aansteken van een kaars zaten mensen soms nog even in de kerkbanken. Stil te bidden, stil te gedenken. Een hele bijzondere bijeenkomst, die in alle rust, vrijheid en vrede kon worden gehouden.
Dit gebruik is in de achtste eeuw ontstaan. Twee november is de dag na Allerheiligen. Een gedenkwaardig dag waar de westers rooms-katholieke traditie aandacht aan besteedt. Als gezegd, 2 november, de dag daarna, is het Allerzielen. Ontstaan in het Benedictijner klooster te Cluny in Frankrijk. Het gebruik verwijst naar het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Exodus. Dit zijn de namen. Die namen zijn verbonden met ons, zij deelden mee in de schakel van het leven. In de eigenheid deden zij ertoe. En hun namen zijn voor altijd in de handpalm van God bijgeschreven. Hij die er vanaf het begin was, de Alfa, zal tot het laatst toe verbonden zijn met hen, de Omega.

Om op een passende manier aandacht te hebben voor Allerzielen en de mensen, die naar de St. Vitus kwamen om daar hun lichtje aan te steken, is vanuit het jeugdwerk het idee ontstaan om samen met leiding en jeugd kaarsjes aan te steken en deze bij de graven neer te zetten. Verdriet is immers van ons allemaal en om die reden goed om hier ook aandacht voor te hebben bij de jeugd. Het weer zat mee, echter de wind bleef de hele avond een uitdaging. De kaarsen bleven niet op elk deel van de begraafplaats mooi branden, maar het merendeel bleef aan. Het was een waardevolle avond, bijzonder om dit samen met 13 jeugdwerkleiding en 16 jongeren te mogen doen. Onder Fotogalerij vindt u een aantal foto's van deze avond.

Tine de Vries en Chantal Osinga
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS