Nieuwsberichten
Plaatselijke regeling
22-10-2020 00:38
De aangepaste plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad, de gemeente gehoord hebbende. U kunt deze vinden onder Organisatie/Bestuur Kerkelijke Gemeente.
Age Bos
Scribaat PG Stiens
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS