Nieuwsberichten
Nieuwsbrief PKN Classis Fryslân
09-07-2020 19:46
Aan alle kerkenraden en voorgangers in de classis Fryslân

Onderstaand treft u een nieuwe Coronabrief van onze classispredikant aan, nr. 8. Aanleiding is de mogelijkheid om ook in de kerk weer te
zingen - mits aan voorwaarden wordt voldaan.

Mei freonlike groetnis,
Janny Brinkman
Coronabrief nr. 8
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS