Nieuwsberichten
Vacatures PG Stiens
26-05-2020 21:53
Meedoen? Ja graag!
Met elkaar een gemeente vormen is voor ons allemaal belangrijk. Tijdens de coronacrisis merken we nog sterker hoe belangrijk het voor iedereen is dat we naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. Dat lukt alleen als er voldoende mensen zijn om het bestuur van de kerk vorm te geven, zodat al onze vrijwilligers hun werkzaamheden kunnen doen en zich daarbij voldoende gesteund en begeleid weten. U kunt een bijdrage leveren aan het samen gemeente zijn door u aan te melden voor een functie binnen de Kerkenraad. Er zijn diverse functies vacant, dus er is vast iets wat bij uw mogelijkheden en talenten past. We zijn op zoek naar ouderlingen, diakenen en een kerkrentmeester. Uitgebreide informatie kunt u lezen in het juninummer van Twaklank.
Wilt u zich beschikbaar stellen voor een functie of hebt u behoefte aan meer informatie? Bel of mail dan naar:
Martin Jansen Klomp, telefoon 0653186857
Age Bos, telefoon 058 2574538
mail: Protected email address

Namens het Moderamen, Age Bos, scribaat
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS