Nieuwsberichten
Kerkdiensten PG Stiens
26-05-2020 21:51
GEEN KERKDIENSTEN in de maand juni
De Kerkenraad van de PG Stiens heeft besloten om de kerkdiensten in de maand juni geen doorgang te laten vinden. Dit sluit goed aan bij berichtgeving vanuit de PKN en de classis waarbij het advies is gegeven om de maand juni te benutten om goed na te denken over de organisatie en invulling van aangepaste kerkdiensten.

We nemen zo de tijd om, in nauwe samenwerking met onze kosters, een goed plan te ontwikkelen voor het invullen van kerkdiensten nieuwe stijl waarbij we moeten voldoen aan alle protocollen en overige eisen die aan het organiseren van kerkdiensten in tijden van Corona-maatregelen worden gesteld. Alle te nemen maatregelen dienen bovendien goed schriftelijk worden uitgewerkt en toegelicht zodat er geen ruimte ontstaat voor onduidelijkheden.

Wij houden u via de website en de Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren u zodra er meer duidelijkheid is over het organiseren van kerkdiensten en alle maatregelen die er dan getroffen moeten worden. Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS