Nieuwsberichten
Kerkdiensten Omrop Fryslân
28-04-2020 20:56
Kerkdienst zondag 3 mei 10.00 uur op Omrop Fryslân tv en online vanuit de PKN gemeente in Franeker.
Voorganger: ds. Roger Wind, Franeker, GGZ geestelijk verzorgerOp de volgende zondagen gaan voor:

10 mei ds. Sytze Ypma, PKN Franeker
17 mei ds. Margarithe Veen, PKN Franeker
24 mei ds. Flora Visser, Makkum, Doopsgezind

31 mei Pinksteren ds. Hinne Wagenaar, Jorwerd, PKN Nijkleaster
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS