Nieuwsberichten
Uitnodiging voorstelling Bonhoeffer
12-02-2020 17:42
U I T N O D I G I N G
Muziektheatervoorstelling - Bonhoeffer – Wie ben ik?
De Protestantse kerk te Stiens nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een indrukwekkende muziektheatervoorstelling op vrijdag 3 april.
Deze voorstelling wordt u aangeboden als uiting van dankzegging voor uw inzet en betrokkenheid gedurende deze tijd van doorstroom van predikantschap.
Voor meer info: uitnodiging voorstelling Bonhoeffer
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS