Nieuwsberichten
Kerkbalans 2020
27-01-2020 15:49
Kerkbalans 2020, toezeggen op papier of digitaal.
Van 18 januari t/m 1 februari is er weer actie Kerkbalans. Geef voor je kerk, onze gemeente kan niet zonder uw bijdrage. Wanneer u vorig jaar een toezegging op papier heeft gedaan, ontvangt u de kerkbalansenvelop weer in de bus en uw antwoord wordt daarna weer bij u opgehaald. Ook is er de mogelijkheid om digitaal uw bijdrage toe te zeggen. Dat is fijn, het gaat sneller en scheelt u en de bezorgers tijd. Hoe u dit kunt doen staat in de brief van kerkbalans.
Ook zijn er gemeenteleden die vorig jaar al digitaal hebben toegezegd. Deze leden hebben mits december 2019 een mail van ons ontvangen met de vraag om ook voor 2020 weer een toezegging te doen, digitaal. Heel veel gemeenteleden hebben dit ook al gedaan, daarvoor onze hartelijke dank. Maar een aantal gemeenteleden hebben nog niet toegezegd en wij willen u vragen dit alsnog te doen.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw toezegging voor 2020.
Het college van kerkrentmeesters
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS